Nazorg en troost
Tijdens het uitoefenen van bijvoorbeeld je taak als werknemer of BHV-er kan je in aanraking komen met schokkende gebeurtenissen. Wij zijn er voor de nazorg van heftige levensgebeurtenissen. Iemand helpen in een acute situatie, een reanimatie of een slachtoffer redden uit een beginnende brand is een ingrijpend en emotioneel proces.

Ik spreek uit ervaring als ik het heb over het verwerken van een gebeurtenis zoals een reanimatie. De herinnering blijft en komt regelmatig terug. Er rijzen vragen zoals, heb ik het goed gedaan, wat als degene zou zijn overleden, was ik wel de aangewezen persoon die de reanimatie deed, had ik het aan een ander over moeten laten etc.  Het is normaal dat deze gebeurtenissen verwerkt moeten worden.
Troost en nazorg, een luisterend oor is heel fijn wanneer je zo’n gebeurtenis hebt meegemaakt. Iemand die zegt dat je het niet beter had kunnen doen!